סאטיה לעסקים ולקהילה

סאטיה לקהילה

עמותת להיטיב הוקמה בשנת 2014 על מנת לסייע ולאפשר למשפחות המתמודדות עם קושי כלכלי ותעסוקתי לצאת לחיים של רווחה נפשית, פיזית ופיננסית באמצעות עבודה ישירה עם המשפחות.

העמותה הוקמה מתוך ההנחה שעוני מתבטא לא רק בהכנסה נמוכה, אלא גם בנגישות נמוכה לשירותי חינוך ובריאות, הוא יוצר בידוד ותלות, ומצמצם באורח ניכר את מרחב ההזדמנויות של הפרט להשפיע על הסביבה החברתית והפוליטית

המיזם מציע בניית מודל חברתי-רשותי, הלוקח אחריות על משפחות נתמכות, המתגוררות במרחב קהילתי-גיאוגרפי משותף ביישוב. במסגרת המודל ניתן מענה הוליסטי נרחב למשפחות הנתמכות, אשר יוביל אותן ממסלול העוני, ההזנחה, האבטלה למסע של השפעה, השתתפות, העצמה, בריאות נפשית ופיזית, תעסוקה, השכלה והעשרה. 

במסגרת הפרויקט הוצמד לכל משפחה מנחה אשר מלווה אותה מול כל הגורמים הרלוונטים ברשות המקומית ובסיוע מומחים מקצועיים בתחומי החיים השונים ובכלל זה: ילדים ונוער, מיצוי זכויות, ניהול פיננסי, תעסוקה והשכלה ועוד. 

בנוסף, כל אדם מעל גיל 18 מקבל מאמן אישי בשיטת סאטיה המאפשר לו לעשות טרנספורמציה בחייו וביחסים שלו עם הסובבים אותו.

שיטת סאטיה בפרויקט

פרויקט "מתלות לאחריות" הייתה הזדמנות וזכות יוצאת דופן עבורנו להשפיע ולתרום את תרומתנו לעיר ולקהילה.

כחברה לקחנו חלק משמעותי בארגון, ריכוז, ליווי והדרכה של מאמנים בשיטת סאטיה אשר עבדו בהתנדבות עם משפחות על בסיס שבוע קבוע לאורך הפרויקט.

על פי שיטת סאטיה עוני הוא מצב סוציו אקונומי המתבטא גם במצב הרגשי, תחושתי והתודעתי של האדם. ילד הגדל במשפחה הנמצאת בהישרדות כלכלית אינו פנוי לגדול, להתפתח ולממש את עצמו באופן אשר יטיב עם עצמו ועם סביבותו.

בליויי המאמנים בשיטת סאטיה התאפשר למשתתפים העצמה כיחידים בתוך המשפחות, דרך הכרות עם האמונות, הרגשות והתחושות, את החוזקות ואת הפחדים שמגבילים ולעשות את דרכם להתפתחות וצמיחה למרות ובזכות הנסיבות של חייהם.

תוצאות הפרויקט 

97% מועסקים, 63% שיפרו השכלה, 93% מהמשפחות מתנדבות בעצמן, 91% מהמשפחות מדווחות שיצאו מתלות לאחריות, 82% מהמשפחות שנתמנכו ע"י קצבאות בתחילת התכנית ירדו מקצבאות ותלות ברשויות, 88%  ירדו מהנחות בחינוך ועוד ועוד ועוד…

יתרה מזאת המשפחות עצמן מדווחות על שיפור בתפישת המסוגלות, ביחסים בתוך המשפחה, בזוגיות ועוד ועוד ועוד…