אימון זוגות

"בהיכנסו לברית הנישואים ישאל עצמו אדם: האם אתה סבור שעם אישה זו תיטיב לשוחח עד ימי זקנתך?
כל השאר בנישואים חולף עובר" (ניטשה)
תאריכי התוכנית
מפגש 1יום ו'17.11.2312:30-9:00Zoom - ענבל
מפגש 2יום ד'22.11.2314:30-09:00 Zoom - ענבל
מפגש 3 יום ו' 24.11.2312:30-09:00 Zoom - ענבל
מפגש 4 יום ד'29.11.2313:30-09:30 פרונטלי - נטאלי
מפגש 5 יום ו' 01.12.2312:30-09:00 Zoom - ענבל
מפגש 6 יום ד'06.12.2314:30-09:00 Zoom - ענבל
מפגש 7 יום ד'20.12.2314:30-09:00 Zoom - ענבל
מפגש 8 יום ו' 22.12.2312:30-09:00 Zoom - ענבל
מפגש 9 יום ד'27.12.2313:30-09:30 פרונטלי - נטאלי
מפגש 10 יום ד'03.01.2414:30-09:00 Zoom - ענבל
מפגש 11 יום ד'10.01.2414:30-09:00 Zoom - ענבל
מפגש 12 יום ד'17.01.2414:30-09:00 Zoom - ענבל
מפגש 13 יום ד'24.01.2414:30-09:00 Zoom - ענבל
מפגש 14 יום ו'26.01.2412:30-09:00 Zoom - ענבל
מפגש 15 יום ד'31.01.2414:30-09:00 Zoom - ענבל
מפגש 16 יום ד'07.02.2413:30-09:30 פרונטלי - נטאלי
מזמינים אותך להעמיק
ולשאול אותנו כל שאלה, להתייעץ וגם להסתקרן