כיתת אמן

ממשיכים ללמוד מהבית...
תאריכי התוכנית
מפגש 1יום ד'22.11.2312:00-9:30
מפגש 2יום ד' 06.12.2312:30-09:30
מפגש 3 יום ד' 20.12.2312:30-09:30
מפגש 4 יום ד' 03.01.2412:30-09:30
מפגש 5 יום ד' 17.01.2412:30-09:30
מפגש 6 יום ד' 31.01.2412:30-09:30
מפגש 7 יום ד' 14.02.2412:30-09:30
מפגש 8 יום ד' 28.02.2412:30-09:30
מפגש 9 יום ד' 13.03.2412:30-09:30
מפגש 10 יום ד' 27.03.2412:30-09:30
מזמינים אותך להעמיק
ולשאול אותנו כל שאלה, להתייעץ וגם להסתקרן