כיתת אמן

ממשיכים ללמוד מהבית...
תאריכי התוכנית
מפגש 1יום ד'05.06.2412:00-9:30
מפגש 2יום ד' 19.06.2412:30-09:30
מפגש 3 יום ד' 03.07.2412:30-09:30
מפגש 4 יום ד' 17.07.2412:30-09:30
מפגש 5 יום ד' 31.07.2412:30-09:30
מפגש 6 יום ד' 04.09.2412:30-09:30
מפגש 7 יום ד' 18.09.2412:30-09:30
מפגש 8 יום ד' 28.02.2412:30-09:30
מפגש 9 יום ד' 13.03.2412:30-09:30
מפגש 10 יום ד' 27.03.2412:30-09:30
מזמינים אותך להעמיק
ולשאול אותנו כל שאלה, להתייעץ וגם להסתקרן