נקודת מפנה

תאריכי התוכנית
מפגשיוםתאריךשעות
מפגש 1יום א'17.12.2320:30-17:00
מפגש 2יום א' 24.12.2320:30-17:00
מפגש 3 יום א' 31.12.2320:00-17:00
מפגש 4 יום א' 07.01.24 20:00-17:00
מפגש 5 יום א' 14.01.2420:00-17:00
מפגש 6 יום א' 21.01.2420:00-17:00
מפגש 7 יום א' 28.01.2420:00-17:00
מפגש 8 יום א' 04.08.24 20:00-17:00
מפגש 9 יום א' 11.02.24 20:00-17:00
מפגש 10 יום ה' 15.02.24 20:30-17:00
מפגש 11 יום א' 18.02.24 20:30-17:00
מזמינים אותך לחולל מפנה בחיים שלך
ולשאול אותנו כל שאלה, להתייעץ וגם להסתקרן