נקודת מפנה

תאריכי התוכנית
מפגשיוםתאריךשעות
מפגש 1יום א' 22.12.2420:30-17:00
מפגש 2 יום א' 29.12.24 20:30-17:00
מפגש 3 יום א' 05.01.25 20:00-17:00
מפגש 4 יום א' 12.01.25 20:00-17:00
מפגש 5 יום א' 19.01.25 20:00-17:00
מפגש 6 יום א' 26.01.25 20:00-17:00
מפגש 7 יום א' 02.02.25 20:00-17:00
מפגש 8 יום א' 09.02.25 20:00-17:00
מפגש 9 יום א' 16.02.2520:00-17:00
מפגש 10 יום א'23.02.2520:30-17:00
מפגש 11 יום א' 03.02.2520:30-17:00
מזמינים אותך לחולל מפנה בחיים שלך
ולשאול אותנו כל שאלה, להתייעץ וגם להסתקרן