נקודת מפנה

תאריכי התוכנית
מפגשיוםתאריךשעות
מפגש 1יום ה' 09.11.2315:30-09:30
מפגש 2 יום ו' 10.11.23 13:30-09:00
מפגש 3 יום ו' 17.11.23 13:30-09:00
מפגש 4 יום ו' 24.11.23 13:30-09:00
מפגש 5 יום ו' 01.12.23 13:30-09:00
מפגש 6 יום ו' 15.12.23 13:30-09:00
מפגש 7 יום ו' 22.12.23 13:30-09:00
מפגש 8 יום ו' 29.12.23 13:30-09:00
מפגש 9 יום ו' 05.01.2413:30-09:00
מפגש 10 יום ה'11.01.2420:00-16:00
מפגש 11 יום ו' 12.01.2413:30-09:00
מזמינים אותך לחולל מפנה בחיים שלך
ולשאול אותנו כל שאלה, להתייעץ וגם להסתקרן