נקודת מפנה


תאריכי התוכנית
מפגש 1יום ה'03.11.2215:30-9:30
מפגש 2יום ו' 05.05.2313:30-09:00
מפגש 3 יום ו' 12.05.23 13:30-09:00
מפגש 4 יום ו' 19.05.23 13:30-09:00
מפגש 5 יום ו' 02.06.23 13:30-09:00
מפגש 6 יום ו' 09.06.23 13:30-09:00
מפגש 7 יום ו' 16.06.23 13:30-09:00
מפגש 8 יום ו' 23.06.23 13:30-09:00
מפגש 9 יום ו' 23.06.23 13:30-09:00
מפגש 10 יום ו' 07.07.23 13:30-09:00