קורסים וסדנאות

ספרית תכנים עשירה במידע והשראה
מייסדת השיטה
תכניות המשך להתפתחות אישית בשיטת סאטיה פתוחות לבוגרי אימושיין- בוגרי נקודת מפנה ובוגרי מאמנים, מטרת התכניות היא לאפשר לבוגרים שלנו להמשיך להעמיק, ללמוד ולהתפתח גם לאחר שהלימודים הסתיימו. התכנים מתעדכנים ומשתנים.
מאמנים בשיטת סאטיה
תכניות המשך להתפתחות אישית בשיטת סאטיה פתוחות לבוגרי אימושיין- בוגרי נקודת מפנה ובוגרי מאמנים, מטרת התכניות היא לאפשר לבוגרים שלנו להמשיך להעמיק, ללמוד ולהתפתח גם לאחר שהלימודים הסתיימו. התכנים מתעדכנים ומשתנים.
מאמנים בשיטת סאטיה
תכניות המשך להתפתחות אישית בשיטת סאטיה פתוחות לבוגרי אימושיין- בוגרי נקודת מפנה ובוגרי מאמנים, מטרת התכניות היא לאפשר לבוגרים שלנו להמשיך להעמיק, ללמוד ולהתפתח גם לאחר שהלימודים הסתיימו. התכנים מתעדכנים ומשתנים.
מאמנים בשיטת סאטיה
תכניות המשך להתפתחות אישית בשיטת סאטיה פתוחות לבוגרי אימושיין- בוגרי נקודת מפנה ובוגרי מאמנים, מטרת התכניות היא לאפשר לבוגרים שלנו להמשיך להעמיק, ללמוד ולהתפתח גם לאחר שהלימודים הסתיימו. התכנים מתעדכנים ומשתנים.